تبلیغات
پرتال جامع دانشجویان سخت افزار - 7

7

نویسنده :حسن صفری مقدم
تاریخ:سه شنبه 9 خرداد 1391-11:00 ب.ظ

انقیاد به معنی وابستگی است. مانند وابستگی بین یک صفت و نهاد یا یک عمل و نماد
زمان انقیاد: زمانی که انقیاد رخ می دهد را زمان  انقیاد می گویند.
انقیاد در زمان طراحی زبان مانند انقیاد نماد * به عملگر ضرب
انقیاد در زمان پیاده سازی زبان مانند انقیاد نوع integer به بازه مقادیر ممکن
انقیاد در زمان کامپایل مانند انقیاد متغیر به نوع آن
انقیاد در زمان لینک مانند انقیاد فراخوانی یک تابع به کد آن
انقیا در زمان بار (Load) برنامه مانند انقیاد متغیر به سلول حافظه
انقیاد در زمان اجرای برنامه مانند انقیاد متغیرهای غیر ایستای (Static) محلی به سلول حافظه