تبلیغات
پرتال جامع دانشجویان سخت افزار - 6

6

نویسنده :حسن صفری مقدم
تاریخ:سه شنبه 9 خرداد 1391-10:59 ب.ظ

نوع متغیر
نوع متغیر دو ویژگی را مشخص می  کند.
الف) بازه مقادیری که می  تواند بپذیرد
ب) مجموعه عملیاتی که بر روی آن مقادیر تعریف شده است
int   :   -32768…32767      +  -   *  /   % 
مقدار متغیر
مقدار متغیر محتوای سلول یا سلولهای متناظر با آن است.
مقدار متغیر را R-Value نیز می گویند.