تبلیغات
پرتال جامع دانشجویان سخت افزار - 4

4

نویسنده :حسن صفری مقدم
تاریخ:سه شنبه 9 خرداد 1391-10:59 ب.ظ

آدرس متغیر:
آدرس متغیر، آدرس حافظه متناظر با آن است.
در بسیاری از زبان ها، یک نام متغیر در مکان های مختلف برنامه و یا در زمان های مختلف اجرای برنامه می تواند با آدرس های مختلفی متناظر باشد.
متغیر های هم نام در زیر برنامه ها، دارای آدرس های متفاوتی هستند.
متغیرهای محلی زیر برنامه های بازگشتی، در زمان های مختلف اجرای برنامه دارای آدرس های متفاوتی هستند.
آدرس یک متغیر را L-value  نیز می نامند.
چند نامی (Aliasing)
چند نامی یعنی تناظر بیش از یک نام متغیر به یک آدرس
چند نامی باعث کاهش خوانایی، کاهش قابلیت اعتماد و حتی تخطی از قوانین نوع در زبانهای برنامه نویسی می شود.