تبلیغات
پرتال جامع دانشجویان سخت افزار - 2

2

نویسنده :حسن صفری مقدم
تاریخ:سه شنبه 9 خرداد 1391-10:58 ب.ظ

کلمه کلیدی (Keyword)
کلمه ای در زبان برنامه نویسی که تنها در یک زمینه خاص ویژه است.
FORTRAN  :    REAL Apple , REAL=12.5
کلمه رزروی (Reserved Word)
کلمه ای ویژه در یک زبان برنامه نویسی است که نمی تواند به عنوان اسم انتخاب شود.
مانند if , while , for  در زبان C++
اسامی از پیش تعریف شده (Predefined Names)
این اسامی خصوصیاتی بین کلمات رزروی و اسامی تعریف شده توسط کاربر دارند یعنی یک معنی از پیش تعریف شده دارند اما می توانند توسط کاربر مجدداً تعریف شوند.
مانند توابع کتابخانه ای در زبان C