تبلیغات
پرتال جامع دانشجویان سخت افزار - 2

2

نویسنده :حسن صفری مقدم
تاریخ:سه شنبه 9 خرداد 1391-11:06 ب.ظ

انقیاد این متغیرها به سلولهای حافظه قبل از اجرای برنامه آغاز شده و در تمامی طول اجرای برنامه باقی می ماند.
مثال: تمامی متغیرها در fortran 77 و متغیرهای ایستا در C++
مزایا:
کارایی بالا به دلیل آدرس دهی مستقیم
پشتیبانی از زیربرنامه  های حساس به سابقه اجرا (history sensitive)
عدم سربار ضمن اجرا به دلیل عدم تخصیص و آزادسازی حافظه
معایب:
عدم پشتیبانی از زیربرنامه های بازگشتی
عدم استفاده اشتراکی از حافظه