تبلیغات
پرتال جامع دانشجویان سخت افزار - 2

2

نویسنده :حسن صفری مقدم
تاریخ:جمعه 12 خرداد 1391-11:05 ب.ظ

مدت حضور متغیر، بازه زمانی انقیاد آن متغیر به سلول های حافظه است.
تقسیم بندی متغیرها از نظر مدت حضور:
متغیرهای ایستا (Static Variables)
متغیرهای پویای پشته ای ( Stack-dynamic Variables)
متغیرهای پویای هیپ صریح ( Explicit Heap-dynamic Variables)
متغیرهای پویای هیپ ضمنی ( Implicit Heap-dynamic Variables)