تبلیغات
پرتال جامع دانشجویان سخت افزار - 8

8

نویسنده :حسن صفری مقدم
تاریخ:سه شنبه 9 خرداد 1391-11:00 ب.ظ

انقیاد ایستا (Static binding): انقیادی که قبل از اجرای برنامه رخ می دهد و در طول اجرای برنامه تغییر نمی کند.
انقیاد پویا (Dynamic Binding): انقیادی که در طول اجرای برنامه رخ می دهد و یا می تواند در طول اجرای برنامه تغییر کند.
انقیاد نوع (Type Binding)
اعلام متغیر (Variable Declaration)
انقیاد نوع پویا (Dynamic Type Binding)
استنتاج نوع (Type Inference)